Ensarullah Hareket Lideri Abdulmelik Husi, Yemen’de yaşanan son gelişmelerle ilgili bir konuşma yaptı

  • 28 Ocak 2015
  • 809 kez görüntülendi.
Ensarullah Hareket Lideri Abdulmelik Husi, Yemen’de yaşanan son gelişmelerle ilgili bir konuşma yaptı

Abdulmelik Husi, el-Mesire ve el-Menar televizyonları tarafından canlı olarak yayımlanan konuşmasında şunları söyledi.

Öncelikle büyük Yemen halkına ve ülkeye bağlılığını gösteren, her zaman halkın yanında yer alacak olan Yemen ordusuna teşekkür ediyorum. Yemen ordusunun olumlu tutumunu takdir ediyor, Yemen halkının ülke meselelerine gösterdiği özeni ve aydınlık bir gelecek için gösterdiği çabaları kutluyoruz.

Halk Komitelerinin adımları, Ulusal Diyalog sözleşmesine ve Ulusal Barış ve Katılım anlaşmasına aykırı ve belirsizliklerle dolu anayasa taslağının uygulanması komplosuna yönelikti.

Bu komplonun bir diğer boyutu da ülkenin küçük ve süreli olarak birbirleriyle çatışan devletlere bölünmesiydi.

Ülke uçuruma gidiyordu

Halk Komitelerinin adımları ülke menfaatleri, halkın geleceği, onuru, özgürlüğü, birlik ve bütünlüğü içindi. Halk Komitelerinin bundan başka çaresi de yoktu; çünkü karşı tarafı varılan anlaşmayı uygulaması ve sorunun siyasi yollarla ve diyalogla çözümü için gösterilen tüm çabalar sonuçsuz kaldı, karşı taraftan hiçbir cevap alamadık.

Bu şartlar altında ülke uçuruma sürükleniyordu ve onu kurtarmak için bir adım atmamız gerekiyordu. Halk Komiteleri, durumu kontrol altına almak ve atılacak siyasi adımlara zemin yaratmak için harekete geçti.

Bazıları daha sonra atacağı adımlar için bir komploya başvurdu; ama Halk Komiteleri buna izin vermedi. Biz herkesten bunu anlamasını istiyoruz; çünkü bizim attığımız adımın hiçbir olumsuz etkisi olmadı.

Biz attığımız adımdan sonra siyasi taleplerimizi mantıklı ve uygun bir şekilde açıkladık. Bunun dört esası vardı, ne bazı partilerle hesaplaşmak ve onları tasfiye etmek ya da dışlamak peşinde olmadık.

Bu talepler, Yemen’deki tüm parti ve siyasi grupların yaptığı anlaşmaya dayanıyordu. Biz, herkesin bizim mantıklı davranışımızı anlamasını bekledik; fakat maalesef aksi bir tavırla karşılaştık.

İstifalar siyasi manevra

Ansızın hükümet ve cumhurbaşkanı gereksiz bir şekilde istifa etti. Biz de herkes de biliyoruz ki bu istifa siyasi bir manevraydı ve gayri ciddi bir adımdı. Bunun hedefi de meşru olmayan isteklerini halka dayatmaktı. Yapılan zararlı bir iş faydalı sonuç verdi. Onlar bu adımı kötü niyetle attılar; ancak inşallah bu ülke için hayır ve iyilik getirecek.

Bu başarısız adımın ardından siyasi gruplar barışçı bir geçiş için istişarelere başladılar. Bu, son derece doğru ve ulusal bir adımdı, istişareler hala devam ediyor.

Biz, tüm siyasi gruplardan ülkenin bu hassas döneminde sorumlu davranmasını istiyoruz. Bu, son derece hassas bir aşama; ama aynı zamanda büyük fırsatlar da sunuyor.

Çoğulcu yönetim istiyoruz

Biz hem içeriye hem de dışarıya tüm kesimlerin katılımıyla barışçı bir geçiş süreci istediğimizi açıkladık. Dolayısıyla içerideki gruplar da dışarıdaki güçler de bu devrimci halk sürecine karşı takınacakları olumsuz tutumu izah edemezler.

Bu devrimci halk hareketi doğru yolda gidiyor. Kendini sorumlu hissediyor ve hiçbir grup veya kesimin dışlanmamasını; aksine sürecin Ulusal Barış ve Katılım anlaşması doğrultusunda yürümesini istiyor.

Biz sürekli olarak katılımı vurguluyoruz. Dışarıyla makul ve mantıklı bir çerçevede ilişki istiyoruz. Hiçbir Arap veya İslam ülkesine karşı bir düşmanlığımız yok. Uluslararası toplumla, BM ile Güvenlik Konseyi ile çatışma ve sorun istemiyoruz.

Bizim hareketimiz Yemen halkının çıkarlarını düşünüyor. Haklı taleplerimizi adil ve meşru bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz.

Buna karşın bazı ülkeler ve içerideki bazı gruplar kargaşa ve kriz çıkarmaya yönelik kışkırtıcı adımlar atıyorlar. Bunun örneklerini güneydeki bazı illerde görüyoruz.

Biz güneydeki kardeşlerimizi çok seviyor olsak da bazıları Yemen’de huzur istemiyorlar. Onlar ne güneyin ne de diğer Yemenlilerin iyiliğini istiyorlar.

Ma’rib’de bazı adımlara tanık olduk, hedefleri kargaşa çıkarmak, dengeleri altüst etmek, devrimi ve halk hareketini asıl çizgisinden saptırıp yeni bunalımlar ve krizler çıkarmaktı.

Katılımı kriz yaratarak önlemeye çalışıyorlar

Bazı gruplar yıllardır kriz çıkarmayı alışkanlık haline getirdi. Şu anda da büyük Yemen halkının haklarının karşısına durabilmek, Yemen halkını oyalamak için yeni çatışmalar ve savaşlar çıkarmaya çalışıyorlar.

Bu gruplar devrimde ve katılımdan kaçıyorlar, yalnızca kriz çıkarmaya çalışıyorlar. Bu girişimler yanlış ve hiçbir açıklaması olamaz.

Halbuki Yemen halkı katılım ve anlaşma yönünde hareket ediyor. Kim ya da hangi gruplar zarar görüyor? Hiç kimse.

Yemen’deki tüm gruplar ve tüm Yemen halkı katılım ve anlaşmadan fayda görür. Fakat bazı gruplar yalnızca kendileri başta olsun istiyor. Bunlar, yabancılarla ülke çıkarlarına darbe vuracak tarzda ilişkiler kuruyorlar. Katılım ve anlaşmadan zarar görenler işte bu gruplardır.

Onlar hatta ülkedeki istikrardan bile zarar görüyorlar. Çünkü kriz ve çatışma onların çıkarına. Ülke ene zaman istikrara gitse, bu gruplar ona karşı çıkıyor. Bu gruplar içeriden ve dışarıdan besleniyor ve kendilerine verilen görevi yapıyorlar.

Katılım ve anlaşma yolunu açmalıyız

Hepimiz katılım ve anlaşma yolunu açmalıyız. Bize layık olan, dine ve Allah’ın Kuran’daki rehberliğine uygun olan da budur. Bazıları neden kibir ve bencillikten uzak durarak katılım ve anlaşmaya yönelmiyor?

Yemen hepimizin ülkesi, ortak bir kadere sahibiz. Dolayısıyla hepimiz için iyi olan halk hareketinin ve devrimin çizgisinde yürümektir; bu çizgi hepimizin yararınadır.

Güneydeki olaylar tüm ülkeye zarar veriyor

Ma’rib’de, güneydeki illerde yaşanan olaylar ve ordunun kışlalarına yönelik saldırılar tüm ülkeye zarar veriyor. Bu adımlar her ne düşünülerek atılırsa atılsın sorumsuzca adımlardır ve halkın ve ülkenin çıkarlarına aykırıdır.

Kriz çıkarmak, güvenlik sorunları yaratmak, kargaşa çıkarmakla büyük Yemen halkının meşru hedeflerine ulaşmasını önleyebileceğini düşünen iç veya dış güçler sadece kuruntu içerisindedir. Çünkü Yemen halkı yazgısını belirleyeceği büyük bir hareket başlatmıştır ve kendilerinin yokluğunu isteyenlerin yoluna sapması mümkün değildir.

Bu bilinçli, adil ve sorumlu hareketin yoluna çıkan, kargaşa çıkarıp bunun sabote etmeye çalışanlar yanılıyorlar. Bu gayri insani ve çirkin yöntemi değiştirmeleri gerekir.

Katılıma karşı çıkmanın izahı olamaz

Biz herkesi katılıma davet ettik, hiç kimse bu davete karşı çıkmayı izah edemez. Bazıları umutsuzca kargaşa ve çatışma çıkarıyor. Bazılarının ise hedefi var ve bununla halk hareketini sabote etmeye çalışıyor.

Tüm Yemen halkının şua dikkat etmesi gerekiyor: Biz; Allah’a, kendimize ailemize ve halkımıza karşı sorumluyuz. Ülkenin geleceği, onuru, şerefi ve milletin geleceği konusunda sorumluyuz. O halde sorumluluk duygusuyla hareket edelim.   Hepimiz halkın çıkarlarını göz önünde bulunduralım. Ülke çıkarları tüm grupların katılımında ve geçiş sürecinin hızlı ve barışçı olmasındadır.

Birileri hala kargaşa çıkarmak istiyorsa bu sorumsuz tavrının sonuçlarını kabullenmelidir; çünkü Yemen halkı onlar karşısında sessiz kalmayacaktır.

Yemen halkı hiçbir iç veya dış gücün devrimi sabote etmesine izin vermeyecektir. Herkes bundan sorumludur. Halk, ordu, Halk Komiteleri kargaşa çıkaranlara rahat vermeyecektir.

Buradan tüm uyanık vicdanlara barışçı geçiş sürecinin ortamını yaratma çağrısı yapıyorum.

Yabancılara mesaj

Yabancılara da buradan şu mesajı veriyorum: Yemen halkı değerlere ve tarihi bir medeniyete sahiptir. Hiçbir dış saldırıya karşı sessiz kalmayacaktır; ama diyalog ve uzlaşmadan yanadır.

Herkes şunu bilmelidir ki Yemen’e yönelik herhangi bir müdahaleci ve saldırgan adım tüm bölgeyi sorunlara sürükler.

Yemen’in dostları bu şartlar altında doğru yolu tercih etmeli ve tüm kesimleri katılıma, anlaşmaya ve geçiş sürecinin hızlı ve sakin bir şekilde tamamlanması içi çalışmaya davet etmelidir.

Yemen halkına mesaj

Büyük Yemen halkına da şu mesajı veriyorum. Hareketiniz doğru yolda ilerliyor. Bu hareketle zıt adımlar atan bazı iç ve dış güçlerin girişimleri sizi yıldırmasın. Büyük Yemen halkı siz tüm gücü elinizde tutuyorsunuz. Tüm komploları etkisiz bırakabilirsiniz. Bazıları zayıf ve korkaktır; ama bu kişiler Yemen halkının temsilcisi değildir.

Halk, ordu ve Halk Komiteleri, ülkeyi savunabilecek güçtedir. Bazılarının kargaşa çıkarmaya çalıştığı bölgelerdeki halka da şunu söylüyorum: Siz Yemen halkının bir parçasısınız. Biz sizin izzetinizi ve haklarınızı elde etmenizi istiyoruz.

Ma’rib’deki kardeşlerime sesleniyorum. Size dayatılan yoksulluk ve felaketin ortadan kalkması için petrol servetinden yararlanmanız konusunda sizin yanınızdayız.

Taiz’deki kardeşlerime şunu söylüyorum: Siz ülkede önemli bir rol oynadınız, bu rolü korumalısınız. Diğer kentlerdeki halkımıza sesleniyorum: Bölücü ve ayrılıkçı söylemlere karşı çıkmalıyız, tek bir millet olduğumuzu, ülkeyi birlik ve bütünlük içinde yönetmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Yemen’in herhangi bir yerinin zararı tüm Yemen’in zararıdır.

BM gözetiminde gruplar arasındaki siyasi istişareler devam ediyor. Umarım bir sonuç elde edilir; ama ben halkın rolünü önemli görüyorum. Bilinçli Yemen halkı ülkeyi krizden çıkarabilir.

Dolayısıyla ulema, kabileler, etkili şahsiyetler, akademisyenler ve diğerlerinden Cuma günü Sana’daki büyük toplantıya katılmalarını istiyorum.

Bu büyük toplantının hedefi, ülkenin güvenlik ve siyasi durumunu düzenleyici önemli ve tarihi kurallar belirlemektir.

Halk, Allah’a ve ülkeye karşı sorumlu davranırsa zafer onun olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.