Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt’den Hadisler…

 • 20 Aralık 2014
 • 13.243 kez görüntülendi.
Hz. Muhammed (sav) ve Ehlibeyt’den Hadisler…

Hz. Muhammed (Sav)

 • Ey insanlar! Ben size iki emanet bıraktım ki eğer onlara uyarsanız asla sapıklığa düşmezsiniz. Birincisi kuran-ı kerim ikincisi ehlibeytim…
 • Her iyilikten üstün iyilik bulunabilir. Ama Allah yolunda şehitlikten üstünü asla…
 • Kim bir zenginle karşılaşır, zenginliği için önünde eğilirse dininin üçte ikisi gider.
 • Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki, din adamlarını süslü elbise ile kuran ı güzel sesle değerlendirecekler ve Allah’a yalnız ramazan ayında ibadet edecekler, o zamanda Allah onlara ilmi ve merhameti olmayan bir devlet başkanı musallat edecek.
 • Oku. Çünkü sükûnet ve huzur Kuran-ı kerimdedir.
 • Ben ümmetimden her gece yasin suresini okumalarını isterim.
 • Yasin Kuran-ı Kerim’in kalbidir ve her hastalığa şifadır.
 • Bakara suresinin okunduğu eve şeytan girmez.
 • Kim Kuran’dan şifa ummazsa Allah ona şifa vermez.
 • Kim Kuran’dan bir ayeti yalanlarsa kâfir olur.
 • Kadere iman düşünce ve üzüntüyü giderir.
 • İman iki kısımdan ibarettir. Bir yarısı ibadet, diğer yarısı amel ve sabırdır.
 • Süslenmeyi terk etmek imandandır.
 • İbadetlerin en üstünü ilim talep etmektir ve ilim öğrenmek her mümine farzdır.
 • İlim öğretmek büyük günahlar için kefarettir.
 • Küçük yaşta ilim, taş üzerine nakış gibidir ve ilim beden rahatlığı ile de olmaz.
 • Yaşlı bir adam bir gencin yanına oturup ondan ilim öğrenmekten utanmasın.
 • Diş fırçasını kullanın, diş fırçasını kullanın. Bunu size çokça söyledim.
 • Namazın en faziletlisi gecenin son yarısında kılınan namazdır. Ama yapan çok azdır.
 • Cuma günü namazı çokça kılın.
 • Her tartışmanın kefareti 2 rekât namazdır.
 • Bizimle münafıkları ayıran işaret yatsı ile sabah namazlarıdır.
 • Oruçlu yatağında uyuyor dahi olsa ibadet halindedir.
 • Allah’ a karşı günah işlemede yaratılan’ a itaat edilmez.
 • Şu iki günahta cezalar dünyada acele verilir. Fuhuş ve anne-babaya itaatsizlik.
 • İçine misafir girmeyen evlere melekler asla girmez.
 • Yalan ve gıybet oruçlunun orucunu bozar ve kişinin rızkını azaltır.
 • Kim kardeşini bir günah dolayısıyla ayıplarsa kendisi o günahı işlemeden ölmez.
 • Kim zalimle beraber yürürse suç işlemiş olur.
 • Raks edenler günahkârların kendileridirler. Allah’ ın laneti üzerlerine olur.
 • Müslüman’ı aldatan, zarar veren ve ona oyun oynayan bizden değildir.
 • Başkasının arkasından konuşan ve onu dinleyen kişi günahta ortaktırlar.
 • Süslenmiş eve girmekten yasaklandım.
 • Hayvanlara asla zulmetmeyin.
 • Ücretini kendisine bildirmeden bir kişiyi çalıştırmayın.
 • Savaşta yaralanan esirleri öldürmeyin.
 • Yöneticiler için verilen hediyeler hiledir. Bu hediye kalbi, gözü ve kulağı götürür.
 • dirhem’ in altıda biri kadar haramı geri çevirmek 70 kere hac’ dan daha faziletlidir
 • Cimrilikten daha kötü bir hastalık yoktur ve onlar şefaatimden uzaktır.
 • Gelecekten haber veren kâhinlere yazıklar olsun.
 • Müslüman’ın borcunu vermeyi uzatıp da hakkını eksiltene yazıklar olsun.
 • Altın ve gümüş kaptan su içmeyin ve yemek yemeyin.
 • İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükür etmez.
 • Bir hediye verirken çocuklarınız arasında eşit davranınız.
 • Biriniz kızını evlendirmek istediğinde onunla baş başa kalıp fikrini alsın.
 • Bereketi en fazla olan nikâh, masrafı en az olandır.
 • Bir erkek yabancı bir kadınla yalnız bir yerde bulunmasın. Çünkü şeytan oradadır.
 • Kıyametten önce faiz, şarap, zina ve bina çoğalacak.
 • Öyle yöneticiler gelecek ki, onlar Allah nezdinde Mecusilerden daha fena olacak.
 • Himayesindeki yetimin malını yiyen ve işçi olarak çalıştırana yazıklar olsun.
 • Annene bak, onunla çok ilgilen, çünkü cennet onların ayaklarının altındadır.
 • Ben peygamberlerin sonuncusuyum ve sende ey Ali! Vasilerin sonuncususun.
 • Ali ve onun taraftarları kıyamet gününde kurtuluşa erenlerdir.

 

Hz. İmam Ali (sa)

 

 • Cihat cennetin kapılarından bir kapıdır. Allah onu ancak özel kullarının kalbine yerleştirmiştir. Cihat etmeyen zillete düşer.
 • İyi insanla kötü insan senin yanında aynı değerde olmasın. Çünkü bu iyileri iyilik yapmaktan soğutur. Kötüleri de kötülük yapmada cesaretlendirir.
 • İnsanlar dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi Allah Onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır.
 • Kim dini için çalışırsa Allah onun dünya meselelerini düzeltir.
 • İnsana kibirlenmek yakışır mı? Dün bir meni parçasıydı yarın bir leş olacak.
 • Bir kimse şaka dahi olsa her türlü yalanı terk etmedikçe imanın tadını alamaz.

 

Hz. Fatıma (S.A)

 • Allah, cihadı İslam’ın izzetini sağlamak, küfür ve münafık ehlini zillete düşürmek için Farz kıldı.
 • Allah içki içmeyi, pislik ve kötülükleri önlemek için haram kılmıştır.
 • Babam Resulullah’a kadın için en hayırlı şey nedir diye sorulduğunda kadının yabancı bir erkeği görmeyişi ve yabancı bir erkeğinde onu görmeyişidir diye buyurdular.

 

Hz İmam Hasan (S.A)

 • Bilgisizlikten daha büyük fakirlik yoktur.
 • Dünyayı seven bir kişinin kalbinden ahiret korkusu kaybolur.
 • En düşük seviyeli insan Allah’ın nimetlerine karşı şükretmeyendir.
 • Şaşarım yemeğini düşünüp ruhunun gıdasını düşünmeyenlere… Midelerini rahatsız edecek şeylerden korurlar ama kalplerini yakıcı şeylerle yüklerler.

 

Hz. İmam Hüseyin (sa)

 • İnsanların çoğu dünya kuludur. Din sayesinde geçimlerini sağladıkları müddetçe onu savunurlar. Zorluklarla imtihan edildiklerinde dindarlar azalır.
 • Allah’ım! Sen biliyorsun ki bizim kıyamımız saltanat için, dünya mallarında bir şeye ulaşmak için değildir. Bizim kıyamımız senin dininin gerçek hedeflerini ortaya koymak, ülkelerinde ıslahat yapmak, senin farz, sünnet ve hükümlerinde amel edilmesi için yapılan bir harekettir. Dedem Resulullah ve babam Ali’nin yolundan gitmek için kıyam ettim.
 • Eğer bu ölüm için yaratılmış ise Allah yolunda öldürülmek daha güzeldir.

 

Hz. İmam Zeynel Abidin (sa)

 • Allah katında şu iki damladan daha değerli damla yoktur. Birincisi Allah yolunda dökülen kandamlası ikincisi gecenin karanlığında yalnız Allah için dökülen gözyaşı damlası.
 • Allah’ım fakirleri hakir zenginleri üstün görmekten beni koru. Zira şerefli sana itaat etmekle şereflenendir. Azizde sana ibadet ederek izzetlenendir… Allah’ın onu tanımaktan sonra en çok sevdiği şey karnını haramdan ve kendisini gayrimeşru cinsi zevklerden korumaktır.
 • Annenin senin üzerindeki hakkına gelince: şunu bilmelisin ki hiç bir kimse diğerini Taşımak istemediği halde annen seni karnında taşımıştır. Hiç kimsenin diğerine Vermediği kendi yüreğinin meyvesini annen sana gıda yapmıştır. Seni, kulağı, gözü, Eli, ayağı ve vücuduyla ve bütün azalarıyla da koruyan o olmuştur. Özenle yaptığı bu İşine sevinmiştir: bütün zorluklarını dertlerini seve seve yüklenmiştir. Sonra bir güç Seni ondan ayırmış ve dünyaya gelmişsin. Yine seni doyurup kendisinin aç kalmasına, seni Giydirip kendisinin çıplak kalmasına, sana su verip kendisinin susuz kalmasına Sıkıntılara katlanıp senin rahatını sağlamaya uykusuz kalıp seni uyutmaya razı olan o Olmuştur. Karnını barınak, kucağını sana beşik, göğsünü senin su kabın ve canını sana Sığınak yapan dünyanın sıcağına soğuğuna senin için tahammül eden olmuştur. Bu iyilikler Miktarınca iyilikler yapmalı ve onun kadrini bilmelisin.

 

Hz. İmam Cafer Sadık (S.A)

· Yöneticiliğin haram kısmı: zalim yönetici ve onun tarafından yöneticilik makamına Tayin edilen kimselerin yöneticiliğidir. En yüksek yönetici makamından en aşağıya Kadar onlarla yönetici sıfatıyla çalışmak ve ticaret yapmak haramdır. Bunu yapan adam Az veya çok olsun yaptığına karşı azaplandırılacaktır. Çünkü zalim yöneticilere Yardımcı olan her şey büyük günahtır. Bunun sebebi ise şudur: zalim yöneticinin Yönetiminde hak tümden ayakaltına alınır ve batıl tümden dirilir. Zulüm, cevr ve Fesatlık olur. Müminler öldürülür, camiler yıkılır, Allah’ın sünnet ve şeriatı değiştirilir. Bu yüzden onlarla çalışmak, onlara yardım etmek, onlarla ticaret yapmak Haramdır. Kan murdarı yemeyi helal edecek derecede bir zaruret olursa o hariç kim Onlarla hak veya batıl meselede başvurursa tağuta başvurmuştur ve aldığı şey kesin Hakkı bile olsa haram olur, çünkü tağutun hükmüyle onu almıştır.
· Kardeşi açken karnını doyurmak, kardeşi susuzken su içirmek, kardeşi açıkken Giydirmek Müslüman’ın Müslüman’a olan haklarındandır. Ne kadar büyüktür müslümanın müslüman kardeşine olan hakkı.
· Halkı güzel amellerinizle iyiliği davet edenlerden olun, dilinizle değil halk sizin Çabanızı, doğruluğunuzu ve haramlardan sakınmanızı görmelidir.

 

Hz. İmam Muhammed Bakır (sa)

· Kim zalim bir devlet başkanına gider ve onu Allah’tan korkmaya çağırırsa tüm insanların ve cinlerin sevabını kazanır.
· Şehrin halkı sen kötü bir insansın derse üzülmemelisin, eğer sana iyi insansın derse sevinmemelisin. Böyle olmadıkça bizlerin dostu olamazsın.sen kendini Allah’ın kitabına sunmalısın. Eğer onun yolunda gidiyorsan, onun küçümsediğini küçümsüyor, sevdiğini seviyorsan ve çekindiği şeyden çekiniyorsan o zaman diren ve kendini müjdele.
· Aleyhinde söylenen sözlerin sana hiç bir zararı olmaz.
· Her kulun kalbinde beyaz bir yer vardır. Bir günah işlediği zaman orada bir siyah nokta oluşur ve tövbe ederse o siyah kalkar. Günah işlemeyi sürdürürse o siyahlık gittikçe büyür ve sonunda o beyaz yeri tamamen kaplar. Kalbindeki beyazlık tamamen örtülen kimse asla hayra dönemez. Allah-u tealanın “hayır. Onların yaptıkları kalplerini kirletmiştir” diye buyurduğu ayet ile işte bunu kastetmiştir.
· Haram yolla elde edilen malla ne hac kabul edilir, ne umre, nede akraba ziyareti kazançların en kötüsü faizdir.
· Allah şerrin kapılarını kilitlemiştir. İçkide o kilitlerin anahtarı kılınmıştır. Yalan ise içkiden de kötüdür.

 

Hz. İmam Musa Kazım (sa)

· Her kimin iki günü eşit olursa zarara uğramıştır ve her kimin bir gün sonraki durumu bir önceki durumundan kötü olursa lanete uğramıştır ve her kim kendi ilim ve amelinde bir artış görmez ise ziyandadır ve ziyandadır.
· Kibirlenmekten kaçın. Çünkü kalbinde bir zerre kibir olan cennete giremez.
· Hz. İsa Mesih (s.a) havarilerine dedi ki: küçük ve önemsiz sayılan günahlar şeytanın tuzaklarından biridir. Şeytan onları size küçük ve ehemmiyetsiz gösteriyor. Böylece onlar çoğalıyor ve sizi kuşatıyorlar.
· Allah’a itaat yolunda malını harcamaktan çekinme. Aksi takdirde iki katını günah işlerde harcamaya mecbur kalırsın.

 

Hz. İmam Ali Rıza (sa)

· Kur’an Allah’ın sözleridir. Ondan ileriye geçmeyin ve ondan başka bir yol gösterici aramayın. Yoksa sapıklığa düşersiniz.
· Zalim yönetici için çalışmak, ona yardım etmek, ihtiyaçlarını gidermeye uğraşmak kâfirliğe eşittir. Onun yüzüne bilerek bakmak ateşi müstahak kılan büyük günahtır
· İçinde sarhoş edici bir maddenin bulunduğu her şeyin haram olduğuna hüküm verdik. Çünkü içkiyi içmekle meydana gelen sonuçlar o maddeler içinde söz konusudur. Öyleyse ahiret gününe inanan, biz ehl-i beyti seven herkes her türlü sarhoş edici içkiden uzak dursun. İçki içenlerle bizim aramızda hiç bir bağ yoktur.
· Gerçekten Allah kullarını her türlü kumardan nehy etmiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. recep dedi ki:

  çok güzel hadisler Allah razı olsun kevser başında ehlibeyt le birlikte olsun. ama keşke diğer imamlarımızdan da olsaydı devamında

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.